Bezpieczna Transakcja
tylko z licencjonowanym
Pośrednikiem
Drodzy Klienci, kupno nieruchomości za pośrednictwem biura posługującego się znakiem powyżej zapewni Wam wiele wymiernych korzyści. Tylko licencjonowany Pośrednik pomoże Wam bezpiecznie i pewnie poruszać się na skomplikowanym rynku nieruchomości.

Szkolenie 09.05.2018r. „Nowe zasady ochrony danych osobowych” (RODO).

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

09  maja 2018r. (środa) w godz. 9.00 – 16.00 

Hotel IBIS Kielce ul. Warszawska 19

Temat: „Nowe zasady ochrony danych osobowych

Program szkolenia:

 1. Praktyczne aspekty związane z ochroną danych osobowych.
 2. Powszechne mity w zakresie obowiązków w zakresie danych osobowych.
 3. Legalność przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane Klienta – jaki jest nasz zakres ochrony. Z jakimi danymi Klientów mamy do czynienia.
 5. Dane pracownicze.
 6. Administratorzy danych, delegowanie uprawnień.
 7. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane.
 8. Kontrola w zakresie danych osobowych.
 9. Zabezpieczenie danych osobowych.
 10. Odpowiedzialność prawna i sankcje.

Koszt:

100,00 zł – Członkowie ŚSPON i ich pracownicy

200,00zł – pozostali uczestnicy Szkolenia

SZKOLENIE Formularz zgłoszeniowy ŚSPON 09.05.18′ – kliknij w link

Wykład poprowadzi: Łukasz Pietruk

Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Wpłat prosimy dokonywać na konto ŚSPON nr 47 1140 2017 0000 4202 1105 5573
W cenę wliczone jest: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, świadectwo ukończenia szkolenia.

Rejestracja
W celu rejestracji prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z kopią wpłaty na adres: e-mail: medium.s@wp.pl lub partnerkielce@neostrada.pl najpóźniej do 13 kwietnia  2018r. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie telefonicznego uzgodnienia z organizatorem szkolenia, jednak nie później niż 20 kwietnia  2018r.

Rezygnacja

 1. Złożenie pisemnej/mailowej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż do 13 kwietnia 2018r r. nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 2. Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia.
 3. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność na szkoleniu to obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 4. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 5. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.