Bezpieczna Transakcja
tylko z licencjonowanym
Pośrednikiem
Drodzy Klienci, kupno nieruchomości za pośrednictwem biura posługującego się znakiem powyżej zapewni Wam wiele wymiernych korzyści. Tylko licencjonowany Pośrednik pomoże Wam bezpiecznie i pewnie poruszać się na skomplikowanym rynku nieruchomości.

SZKOLENIE 09 grudnia 2019r. ZAPRASZAMY!!!

Rozliczenia podatkowe w transakcjach na rynku nieruchomości

RABAT!!!!! 20 %
przy dokonaniu wpłaty w terminie do dnia 15 listopada 2019r.

09 grudnia 2019r. (wtorek) godz. 10:00 – 16:00
Sala wykładowa HOTEL IBIS, Kielce ul. Warszawska 19

Program szkolenia:
I. Sprzedaż nieruchomości.
1. Podatek dochodowy – sprzedaż prywatnego majątku.

a) jak liczyć okres 5 lat, po którym przychody nie będą opodatkowane,
b) zmiany wprowadzone w roku 2019 dotyczące sprzedaży nieruchomości,
c) co może stanowić koszt uzyskania przychodu,
d) kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku na ” własne cele mieszkaniowe”
e) dlaczego spłata kredytu nie zawsze może korzystać ze zwolnienia od podatku.
2. podatek dochodowy – handel nieruchomościami Flipy.
a) kiedy Flip staje się działalnością gospodarczą,
b) jak rozliczać koszty podatkowe w handlu nieruchomościami
3. Podatek VAT.
a) kiedy podatek VAT może się pojawiać w transakcjach na rynku nieruchomości,
b) rozliczenie VAT
– odliczenie podatku naliczonego,
– naliczenie podatku należnego,
c) zwolnienia od VAT
– grunty
– budynki i lokale: zasiedlone, ulepszone, używane w działalności zwolnionej od podatku,
d) kasy fiskalne.
II. Najem nieruchomości.
1. Najem czy zakwaterowanie – trudności interpretacyjne.
2. Prywatny najem czy działalność gospodarcza.
3. Ryczałt czy skala.
4. Podatek VAT

a) najem na cele mieszkaniowe,
b) usługi zakwaterowania,
c) limit obrotów – jak liczyć,
d) kasa fiskalna.

Program szczegółowy: kliknij w link poniżej!
http://swietokrzyscyposrednicy.pl/wp-content/uploads/2019/10/SZKOLENIE-Formularz-zgłoszeniowy-ŚSPON-09.12.19.pdf

Szkolenie Poprowadzi: Stella Brzeszczyńska
Prawnik i doradca podatkowy. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami; Nieruchomość w firmie; Nieruchomość. Aspekty cywilnoprawne i podatkowe. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca – prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości. Współpracuje z przedsiębiorcami z rynku nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości.  Poprowadzi prelekcje z tematyki  podatków w nieruchomościach.

Koszt
– 80,00 zł. – Członkowie ŚSPON, i ich pracownicy
– 250,00 zł. – Pozostali uczestnicy. 200,00 zł. (rabat 20% !!!! przy dokonaniu wpłaty do dnia 15 listopada 2019r.)

Formularz zgłoszeniowy: kliknij w link poniżej!
http://swietokrzyscyposrednicy.pl/wp-content/uploads/2019/09/SZKOLENIE-Formularz-zgłoszeniowy-ŚSPON-08.10.19.pdf

Wpłat prosimy dokonywać na konto ŚSPON nr 47 1140 2017 0000 4202 1105 5573
W cenę wliczone jest: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, świadectwo ukończenia szkolenia.

RejestracjaW celu rejestracji prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z kopią wpłaty na adres: e-mail: partnerkielce@neostrada.pl lub medium.s@wp.pl najpóźniej do 02 grudnia 2019r. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie telefonicznego uzgodnienia z organizatorem szkolenia, jednak nie później niż 4 grudnia 2019r.

Rezygnacja:
1.   Złożenie pisemnej/mailowej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż do 02 grudnia 2019r r. nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
2.   Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia.
3.   Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność na szkoleniu to obciążenie pełnymi kosztami udziału.
4.   Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
5.   Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.