« powrót

 

27.03.2008 Lofty

27.03.2008
Wykładowca:  Zdzisława Ledzion-Trojanowska
Temat: „Lofty”
Program szkolenia:
1. procedura wydawania decyzji o zmianie sposbu użytkowania budynku
2. koncepcje architektoniczne przebudowy i adaptacji budynków przemysłowych do nowych funkcji
3. czynniki zwiększające szanse rynkowe powodzenia inwestycji oraz czynniki ryzyka
4. tematyka nowoczesnego zarządzania projektem inwestycyjnym