« powrót

 

02.11.2017 NAJEM W PRAKTYCE

 SZKOLENIE   07   grudnia  2017r.

 Temat: „Najem w praktyce”.

Program szkolenia:

 1. Źródła Prawa
 2. Zawarcie umowy najmu
 3. Obowiązki stron
 4. Nakłady
 5. Czas trwania najmu
 6. Podwyższenie czynszu
 7. Wypowiedzenie umowy najmu
 8. Zmiany podmiotowe
 9. Kaucja
 10. Rozwiązywanie problemów z lokatorami
 11. Najem z cudzoziemcami
 12. Najem okazjonalny
 13. Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących najmu

 

Wykład poprowadzi: Piotr Dobrowolski

Od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego i zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośrednikach w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulacje ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów z sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak : znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi szkolenia dla organizacji zrzeszających pośredników w całej Polsce.