Bezpieczna Transakcja
tylko z licencjonowanym
Pośrednikiem
Drodzy Klienci, kupno nieruchomości za pośrednictwem biura posługującego się znakiem powyżej zapewni Wam wiele wymiernych korzyści. Tylko licencjonowany Pośrednik pomoże Wam bezpiecznie i pewnie poruszać się na skomplikowanym rynku nieruchomości.

SZKOLENIE 08 marca 2019r.

“Zmiany w prawie związanym z obrotem nieruchomościami na 2019 rok”

08 marca 2019r. (piątek) w godz. 9.30 – 16.00

sala wykładowa: Hotel IBIS

Program:

 1. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – omówienie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz aktualnych problemów związanych z jej wdrażaniem.
 2. Specustawa – lex deweloper- czyli co wolno deweloperowi- ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018r.  
 3. Zmiany w prawie budowlanym, ustawie o własności lokali, nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 4. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów- umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności oraz pozostałe zmiany, w tym obowiązujące od kwietnia 2019r.
 5. Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania” – system dopłat do czynszu dla najemców, których nie stać na samodzielny najem lub zakup nieruchomości.
 6. Co nowego w TBS?
 7. Wybrane zmiany prawa podatkowego.
 8. Wybrane zmiany prawa cywilnego – omówienie aktualnego okresu przedawnienia.
 9. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.
 10. Inne zmiany w prawie. Podsumowanie nowelizacji prawa wodnego.
 11. Planowane zmiany ustawy deweloperskiej oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Kiedy zostaną usankcjonowane polskie REIT-y?
 12. Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?
 13. Słów kilka o Mieszkaniu Plus.
 14. Najciekawsze orzeczenia sądowe z 2018r.
 15. Czym nas zaskoczy rok 2019?

Wykład poprowadzi: Ewa Klos-Rychter – Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach poświęconych nieruchomościom, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Stale współpracuje z biurami sieciowymi oraz franczyzowymi w zakresie szkoleń pośredników i agentów. Współpracuje z regionalnymi stowarzyszeniami pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie prowadzenia branżowych szkoleń. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.  Współwłaścicielka Centrum Edukacji Animus.

Koszt:

 1. 50,00 zł. – Członkowie ŚSPON, i ich pracownicy
 2. 200,00 zł. – Pozostali uczestnicy.

Wpłat prosimy dokonywać na konto ŚSPON nr 47 1140 2017 0000 4202 1105 5573  W cenę wliczone jest: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, świadectwo ukończenia szkolenia.

Rejestracja
W celu rejestracji prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z kopią wpłaty na adres: e-mail: partnerkielce@neostrada.pl lub medium.s@wp.pl najpóźniej do 28 lutego 2019r. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie telefonicznego uzgodnienia z organizatorem szkolenia, jednak nie później niż 5 marca 2019r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku

Rezygnacja

1.   Złożenie pisemnej/mailowej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż do 28 lutego 2019r r. nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

2.   Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia.

3.   Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność na szkoleniu to obciążenie pełnymi kosztami udziału.

4.   Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

5.   Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.