AKTUALNOŚCI

$data=date("Y-m-d");> Akcja DRZWI OTWARTE 28 marca 2018r.

  Zapraszamy na bezpłatne konsultacje no biur naszych Członków: AGA Biuro Pośrednictwa Nieruchomości i Ubezpieczeń – Leszek Kita ul. Na Szlakowisku 2, Starachowice, kontakt: 509 135 824 / 41 275 53 50 Godziny konsultacji: 10:oo do 17:00 MEDIUM Nieruchomości – Maria Jolanta Kostrzewa Sienkiewicza 13 lok. 4, Kielce kontakt: 41 344 68 08 Godziny konsultacji:: 10:00 do 17:00 […]

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> XXI Kongres PFRN Wieliczka 2017′

Tegoroczny XXI kongres PFRN odbył się w Wieliczce.   PFRN zaproponowało bardzo interesujący program: Prof. Stanisław Belniak oraz dr Michał Głuszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie „Park, lotnisko, metro – czynniki wpływające na ceny mieszkań” Catherine Terpstra, prezes zarządu Mainstreet Organization of REALTORS (MORe) „Znaczenie kodeksu etyki i najwyższych zawodowych standardów”  Ewa Kabat, Orange  „Strategia sprzedaży w kontekście […]

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

09.06.2015 22-23 maja 2015r. w Warszawie odbył się XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Hasło XX Kongresu PFRN i całego rocznicowego roku brzmi PROFESJONALNI OD 20 LAT. To zdanie powinno byc‡ też lejtmotywem usług ś›wiadczonych przez poś›redników i zarządzającymi nieruchomościami, w szczególności po deregulacji zawodów. Stał‚e podnoszenie kwalifikacji, śledzenie zmian w przepisach prawnych, samokształ‚cenie oraz […]

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> CENTRALNY REJESTR POŚšREDNIKÓW

23.12.2013 Centralny Rejestr Pośredników

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> XVIII Kongresu PFRN

21.02.12013 XVIII Kongresu PFRN, odbę™dzie się™ w dniach 16-17 maja br. we Wrocł‚awiu.

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> ZACHĘCAMY DO CZŁONKOSTWA W ŚšSPON

19.02.2013 ZACHʘCAMY DO CZŁONKOSTWA W ŚšWIʘTOKRZYSKIM STOWARZYSZENIU POŚREDNIKӓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚšCIAMI. Jesteś›my stowarzyszeniem zrzeszonym w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoś›ci, dzię™ki przynależności do naszego Stowarzyszenia poś›rednik zyskuje dostę™p do bogatej oferty szkoleniowej na preferencyjnych warunkach, ponad to ma możliwość‡ pracy w systemie MLS i€“ ŚšSPON oraz ogólnopolskim portalu Fagora.pl. Naszym glównym celem jest integracja s›rodowiska w […]

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> CENY OFERTOWE MOCNO ZAWYŻONE!!!

23.02.2012 Tym razem  poprosiliś›my Poś›redników w Obrocie Nieruchomoś›ciami z różnych regionach  kraju o ocenę™ poziomu cen w różnych grupach mieszkań. Tylko 35 proc. pytanych stwierdził‚o, że poziom cen mieszkań„ o powierzchni do 30 mkw. jest adekwatny do ich wartoś›ci rynkowej. Reszta uważa, że ceny te są zawyżone. To przewartoś›ciowanie jest oceniane od 5 do 33 proc. Najwyższe […]

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> CHŁOSTA ZA FUSZERKĘ

23.02.2012 Koleżanki, Koledzy i Klienci, w związku z pojawieniem się™ na naszym rynku „agentów” prowadzą…cych działalność‡ bez przygotowania zawodowego pragniemy przypomnieć‡, że od zawsze zawody broniły się™ przed osobami, które chcą… pracować‡ bez przygotowania – przeczytajcie co mówił na ten temat Kodeks Etyki Cechowej Kraków XVII w. Zarzą…d ŚSPON

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> Został‚ wybrany prezydent elekt PFRN.

12.02.2012 Na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoś›ci w dniu 12.X.br. został‚ wybrany Prezydent Elekt PFRN nastę™pują…cym stosunkiem głosów: Hardek Leszek – 25 głosów Kuc Wojciech – 17 głosów

więcej »
 

$data=date("Y-m-d");> MLS – sposób na skuteczną… sprzedaż / wynajem nieruchomoś›ci.

23.01.2012 Śšwię™tokrzyskie Stowarzyszenie Poś›redników w Obrocie Nieruchomoś›ciami podj곂o dział‚ania aby uruchomić Platformę™ Wielokrotnego Oferowania nieruchomością  bada…nych przedmiotem umiał w w sprzedaży / wynajmie z klauzuą wyłączności – MLS ŚšSPON. MLS (Multiple Listing System) to elektroniczna baza ofert profesjonalnych biur nieruchomoś›ci, które pracują… w sieci na ściśle okreś›lonych zasadach. Wspaniała praca ta, polega na wzajemnej wymianie informacji oraz ofert […]

więcej »