Szkolenia i konfernecje

09 grudnia 2019r. SZKOLENIE!!!

RABAT 20 % !!!!przy dokonaniu wpłaty w terminie do dnia 15 listopada 2019r. Rozliczenia podatkowe w transakcjach na rynku nieruchomości. 09 grudnia 2019r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 16:00Sala wykładowa HOTEL IBIS, Kielce ul. Warszawska 19 Program szkolenia: I. Sprzedaż nieruchomości1.Podatek dochodowy – sprzedaż prywatnego majątku.a) jak liczyć okres 5 lat, po którym przychody nie będą […]

więcej »
 

Pełna dokumentacja do wdrożenia RODO dla Biur Nieruchomości

16 lipca 2018r.  Temat:  „Pełna dokumentacja do wdrożenia RODO dla Biur Nieruchomości” Program szkolenia: Co to jest RODO – krótka analiza stanu prawnego. Omówienie głównych zasad przetwarzania danych osobowych i ich zastosowanie w praktyce. Pełna dokumentacja niezbędna do wdrożenia RODO do wykorzystania przez Uczestników Szkolenia. Zaprezentowanie i omówienie dokumentów: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka, […]

więcej »
 

NAJEM W PRAKTYCE

 SZKOLENIE   07   grudnia  2017r.  Temat: „Najem w praktyce”. Program szkolenia: Źródła Prawa Zawarcie umowy najmu Obowiązki stron Nakłady Czas trwania najmu Podwyższenie czynszu Wypowiedzenie umowy najmu Zmiany podmiotowe Kaucja Rozwiązywanie problemów z lokatorami Najem z cudzoziemcami Najem okazjonalny Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących najmu   Wykład poprowadzi: Piotr Dobrowolski Od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego […]

więcej »
 

Psychologia sprzedaży usługi pośrednictwa na wyłączność, czyli sztuka pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości

19.11.2012 Wykładowca: Grażyna Białopiotrowicz Temat: „Psychologia sprzedaży usługi pośrednictwa na wyłączność, czyli sztuka pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości” Program: 1.Sztuka nawiązywania kontaktu z potencjalnym Klientem i budowanie relacji. 2.Jak pokonać opór osoby nie zainteresowanej współpracą z Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami? 3.Zasady pozyskiwania i nawiązywania kontaktu z nowym Klientem. 4.Co to jest sprzedaż usługi pośrednictwa? 5.W […]

więcej »
 

Rynek nieruchomości a kryzys – czyli jak skutecznie sprzedawać w okresie spowolnienia gospodarczego

01.10.2012 Wykładowca: Urszula Słowik Temat: „Rynek nieruchomości a kryzys – czyli jak skutecznie sprzedawać w okresie spowolnienia gospodarczego.” Program: 1.Ocena pozycji rynkowej firmy działającej na rynku nieruchomości w okresie spowolnienia gospodarczego. 2.Analiza i badania jako wyznacznik kierunku zmian. 3.Metody i techniki sprzedaży dostosowane do zmian popytu i podaży. 4.Rozwiązania prawne i narzędzia marketingowe stosowane w […]

więcej »
 

Przekonanie sprzedającego do współpracy z naszym biurem. Pozyskiwanie ofert do bazy biura nieruchomości. Najlepsze strategie rozmów telefonicznych. Skuteczne sposoby negocjacji wynagrodzenia i warunków umowy pośrednictwa.

14.05.2012 Wykładowca: Anna Naściszewska Temat: „Przekonanie sprzedającego do współpracy z naszym biurem. Pozyskiwanie ofert do bazy biura nieruchomości. Najlepsze strategie rozmów telefonicznych. Skuteczne sposoby negocjacji wynagrodzenia i warunków umowy pośrednictwa.” Program: 1.Źródła ofert nieruchomości. 2.Dlaczego właściciele nieruchomości nie chcą współpracować z pośrednikami i jak to zmienić. 3.Złote zasady wykonywania skutecznych rozmów telefonicznych z klientami podażowymi – […]

więcej »
 

Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych i perswazyjnych w praktyce zawodowej rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami

16.12.2011 Wykładowca: dr Aleksander Binsztok Temat: „Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych i perswazyjnych w praktyce zawodowej rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.” Program szkolenia: 1. Podstawowe reguły wywierania wpływu na ludzi i ich odzwierciedlenie w pracy rzeczoznawców oraz pośredników i zarządców nieruchomości. a) technika presupozycji (założeń) na rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w praktyce […]

więcej »
 

Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku

24.11.2011 Wykładowca: Zdzisława Ledzion-Trojanowska Temat:„Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku” Program szkolenia: 1. Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego. a) podstawowe pojęcia i definicje z prawa budowlanego, b) organizacja bydowlanego procesu inwestycyjnego. 2. Postępowanie administracyjne w poszczególnych etapach procesu budowlanego, a) pozwolenie na budowę, b) pozwolenie na użytkowanie, c) zmiana sposobu użytkowania obiektu, d) rozbiórka obiektu. […]

więcej »
 

Ochrona danych osobowych

18.04.2011 Wykładowca: Łukasz Pietruk Temat: „Ochrona danych osobowych” Program szkolenia: 1. Czym są dane osobowe? Co to jest zbiór danych? 2. Czym jest przetwarzanie danych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 3. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane. 4. Administratorzy danych. 5. Warsztaty – Rejestracja zbiorów. Zasady związane z ochroną zbiorów danych osobowych. 6.  Odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie. […]

więcej »
 

Nowelizacja ustawy o nowej księdze wieczystej i hipotece

02.10.2010 Wykładowca: Łukasz Pietruk Temat: „Nowelizacja ustawy o nowej księdze wieczystej i hipotece” Program szkolenia: 1. Hipoteka – istota instytucji. Zasady hipoteki. 2. a) Hipoteki wpisane do ksiąg wieczystych, w których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. b) Zakres nowelizacji, w tym pozostałe zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. 3. Omówienie działu […]

więcej »
 

Sztuka skutecznego wpływania na klienta na rynku nieruchomości

31.05.2010 Wykładowca: Aleksander Binsztok Temat: „Sztuka skutecznego wpływania na klienta na rynku nieruchomości” Program szkolenia: 1. Cechy produktu – korzyści klienta, czyli jak uzmysłowić klientowi celowość dokonania zakupu nieruchomości? 2. Magia „koni trojańskich” w sprzedaży nieruchomości, czyli jak dzięki presupozycjom (założeniom lingwistycznym) wywoływać akceptację klienta? 3. Specjalistyczne techniki wywierania wpływu w procesie obrotu nieruchomościami, czyli jak wzbudzić zainteresowanie klienta […]

więcej »
 

Najem nieruchomości. Konstrukcja umowy. Rozliczenia podatkowe

03.02.2010 Wykładowca: Stella Brzeszczyńska Temat: „Najem nieruchomości. Konstrukcja umowy. Rozliczenia podatkowe” Program szkolenia: 1. Prawa i obowiązki wynajmującego. 2. Prawa i obowiązki najemcy. 3. Czynsz – wielkość, składniki, terminy płatności. 4. Rozliczenia mediów, kaucja. 5. Rozliczenia nakładów. 6. Dokumentacja kosztów. 7. Najem okazjonalny. 8. Składniki przychodów i kosztów. 9. Remonty. Ulepszenia. Przebudowa nieruchomości. 10. Ryczałt […]

więcej »
 

Zapisy w umowie pośrednictwa a realizacja prawa do wynagrodzenia pośrednika na tle orzecznictwa sądowego i praktyki sądowej

16.11.2009 Wykładowca: Ewa Maliszczak Temat: „Zapisy w umowie pośrednictwa a realizacja prawa do wynagrodzenia pośrednika na tle orzecznictwa sądowego i praktyki sądowej” Program szkolenia: 1. Stabilizacja zawodu pośrednika poprzez wprowadzone zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami 2. Istotne zapisy umowy pośrednictwa, a realizacja prawa pośrednika do wynagrodzenia 3. Przegląd aktualnego orzecznictwa w zakresie dochodzenia wynagrodzeń z […]

więcej »
 

Współwłasność – czyli co i jak sprzedawać

18.06.2009 Temat: ”Współwłasność – czyli co i jak sprzedawać” Program szkolenia: 1. Rodzaje współwłasności. 2. Powstanie współwłasności. 3. Charakter udziału we współwłasności. 4. Korzystanie ze współwłasności i pobieranie z niej pożytków. 5. Zarząd i podział kompetencji i uprawnień pomiędzy współwłaścicielami. 6. Jak poradzić sobie ze sprzedażą współwłasności. 7. Zniesienie współwłasności, a. podział fizyczny rzeczy, b. przyznanie […]

więcej »
 

Standardy zawodowe

16.12.2008 Wykładowca: Witold Czapla Temat: ”Standardy  zawodowe.” Program szkolenia: 1. Standardy zawodowe. 2. Praktyczne skutki zapisów w standardach. 3. Aktualne orzecznictwo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej a. podkomisja dla pośredników w obrocie nieruchomościami 4. Zmiany w orzecznictwie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w stosunku do ubiegłych lat. 8 godz. edukacyjnych nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 670  

więcej »
 

Podatki w obrocie nieruchomościami w roku 2009

27.11.2008 Wykładowca: Stella Brzeszczyńska Temat: ”Podatki w obrocie nieruchomościami w roku 2009” Program szkolenia: 1. Skutki podatkowe związane z zawarciem umowy. a. umowa przedwstępna, jej rozwiązanie b. umowa zawarta pod warunkiem c. umowa przenosząca własność i jej rozwiązanie d. odszkodowania, kary umowne 2. Prywatny obrót nieruchomościami. a. podstawowe reguły b. sprzedaż nieruchomości nabytej do końca […]

więcej »
 

Efektywna komunikacja podstawą komfortu w pracy z klientem

17.05.2008 Wykładowca: Lidia Świeboda-  Toborek Temat: „Efektywna komunikacja podstawą komfortu w pracy z klientem” Program szkolenia: 1. Profesjonalna obsługa klienta. 2. Efektywna komunikacja. 3. Asertywność. 4. Sztuka negocjacji. 5. Umiejętność prezentacji oferty.

więcej »
 

Lofty

27.03.2008 Wykładowca:  Zdzisława Ledzion-Trojanowska Temat: „Lofty” Program szkolenia: 1. procedura wydawania decyzji o zmianie sposbu użytkowania budynku 2. koncepcje architektoniczne przebudowy i adaptacji budynków przemysłowych do nowych funkcji 3. czynniki zwiększające szanse rynkowe powodzenia inwestycji oraz czynniki ryzyka 4. tematyka nowoczesnego zarządzania projektem inwestycyjnym

więcej »
 

Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami w świetle orzecznictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

11.10.2007 Wykładowca: Witold Czapla – przewodniczący KOZ Temat:  „Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami w świetle orzecznictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej „

więcej »
 

Gospodarka przestrzenna

22.06.2007 Wykładowca:  mgr inż. architekt Elżbieta Kmita Temat:  „Gospodarka przestrzenna” Program szkolenia: 1. Podstawa prawna: – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.03r. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy. 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 5. Prognozy rozwoju lokalnego i zarządzanie przestrzenią. 6. Zagospodarowanie przestrzenne […]

więcej »
 

Ocena przydatności nieruchomości do zbycia i możliwości ich wykorzystywania.

22.06.2007 Wykładowca:  Henryk Jędrzejewski Temat: „Ocena przydatności nieruchomości do zbycia i możliwości ich wykorzystywania.”

więcej »
 

Szkolenie

23.11.2006 Wykładowca: Zbigniew Kubiński Tematyka szkolenia: 1. Umowy o pośrednictwo. 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 3. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami – pośrednictwo 4. Doradztwo. Umowa o wykonywanie usług doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

więcej »
 

Szkolenie

08.12.2005 Wykładowca: Zbigniew Kubiński Tematyka szkolenia: 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego 2. Apostille 3. Umowy pośrednictwa 4. Elementy ochrony danych osobowych 5. Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące kwestii obrotu nieruchomościami 6. Alternatywne źródła zarabiania pieniędzy

więcej »