Szkolenia i konfernecje

09.12.2019r. „Rozliczenia podatkowe w transakcjach na rynku nieruchomości.”

Program szkolenia: I. Sprzedaż nieruchomości1.Podatek dochodowy – sprzedaż prywatnego majątku.a) jak liczyć okres 5 lat, po którym przychody nie będą opodatkowane,b) zmiany wprowadzone w roku 2019 dotyczące sprzedaży nieruchomości,c) co może stanowić koszty uzyskania przychodu,d) kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku na „własne cele mieszkaniowe”,e) dlaczego spłata kredytu nie zawsze może korzystać ze zwolnienia […]

więcej »
 

Pełna dokumentacja do wdrożenia RODO dla Biur Nieruchomości

16 lipca 2018r.  Temat:  „Pełna dokumentacja do wdrożenia RODO dla Biur Nieruchomości” Program szkolenia: Co to jest RODO – krótka analiza stanu prawnego. Omówienie głównych zasad przetwarzania danych osobowych i ich zastosowanie w praktyce. Pełna dokumentacja niezbędna do wdrożenia RODO do wykorzystania przez Uczestników Szkolenia. Zaprezentowanie i omówienie dokumentów: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka, […]

więcej »
 

NAJEM W PRAKTYCE

 SZKOLENIE   07   grudnia  2017r.  Temat: „Najem w praktyce”. Program szkolenia: Źródła Prawa Zawarcie umowy najmu Obowiązki stron Nakłady Czas trwania najmu Podwyższenie czynszu Wypowiedzenie umowy najmu Zmiany podmiotowe Kaucja Rozwiązywanie problemów z lokatorami Najem z cudzoziemcami Najem okazjonalny Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących najmu   Wykład poprowadzi: Piotr Dobrowolski Od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego […]

więcej »
 

Psychologia sprzedaży usługi pośrednictwa na wyłączność, czyli sztuka pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości

19.11.2012 Wykładowca: Grażyna Białopiotrowicz Temat: „Psychologia sprzedaży usługi pośrednictwa na wyłączność, czyli sztuka pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości” Program: 1.Sztuka nawiązywania kontaktu z potencjalnym Klientem i budowanie relacji. 2.Jak pokonać opór osoby nie zainteresowanej współpracą z Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami? 3.Zasady pozyskiwania i nawiązywania kontaktu z nowym Klientem. 4.Co to jest sprzedaż usługi pośrednictwa? 5.W […]

więcej »
 

Rynek nieruchomości a kryzys – czyli jak skutecznie sprzedawać w okresie spowolnienia gospodarczego

01.10.2012 Wykładowca: Urszula Słowik Temat: „Rynek nieruchomości a kryzys – czyli jak skutecznie sprzedawać w okresie spowolnienia gospodarczego.” Program: 1.Ocena pozycji rynkowej firmy działającej na rynku nieruchomości w okresie spowolnienia gospodarczego. 2.Analiza i badania jako wyznacznik kierunku zmian. 3.Metody i techniki sprzedaży dostosowane do zmian popytu i podaży. 4.Rozwiązania prawne i narzędzia marketingowe stosowane w […]

więcej »
 

Przekonanie sprzedającego do współpracy z naszym biurem. Pozyskiwanie ofert do bazy biura nieruchomości. Najlepsze strategie rozmów telefonicznych. Skuteczne sposoby negocjacji wynagrodzenia i warunków umowy pośrednictwa.

14.05.2012 Wykładowca: Anna Naściszewska Temat: „Przekonanie sprzedającego do współpracy z naszym biurem. Pozyskiwanie ofert do bazy biura nieruchomości. Najlepsze strategie rozmów telefonicznych. Skuteczne sposoby negocjacji wynagrodzenia i warunków umowy pośrednictwa.” Program: 1.Źródła ofert nieruchomości. 2.Dlaczego właściciele nieruchomości nie chcą współpracować z pośrednikami i jak to zmienić. 3.Złote zasady wykonywania skutecznych rozmów telefonicznych z klientami podażowymi – […]

więcej »
 

Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych i perswazyjnych w praktyce zawodowej rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami

16.12.2011 Wykładowca: dr Aleksander Binsztok Temat: „Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych i perswazyjnych w praktyce zawodowej rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.” Program szkolenia: 1. Podstawowe reguły wywierania wpływu na ludzi i ich odzwierciedlenie w pracy rzeczoznawców oraz pośredników i zarządców nieruchomości. a) technika presupozycji (założeń) na rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w praktyce […]

więcej »
 

Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku

24.11.2011 Wykładowca: Zdzisława Ledzion-Trojanowska Temat:„Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku” Program szkolenia: 1. Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego. a) podstawowe pojęcia i definicje z prawa budowlanego, b) organizacja bydowlanego procesu inwestycyjnego. 2. Postępowanie administracyjne w poszczególnych etapach procesu budowlanego, a) pozwolenie na budowę, b) pozwolenie na użytkowanie, c) zmiana sposobu użytkowania obiektu, d) rozbiórka obiektu. […]

więcej »
 

Ochrona danych osobowych

18.04.2011 Wykładowca: Łukasz Pietruk Temat: „Ochrona danych osobowych” Program szkolenia: 1. Czym są dane osobowe? Co to jest zbiór danych? 2. Czym jest przetwarzanie danych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 3. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane. 4. Administratorzy danych. 5. Warsztaty – Rejestracja zbiorów. Zasady związane z ochroną zbiorów danych osobowych. 6.  Odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie. […]

więcej »
 

Nowelizacja ustawy o nowej księdze wieczystej i hipotece

02.10.2010 Wykładowca: Łukasz Pietruk Temat: „Nowelizacja ustawy o nowej księdze wieczystej i hipotece” Program szkolenia: 1. Hipoteka – istota instytucji. Zasady hipoteki. 2. a) Hipoteki wpisane do ksiąg wieczystych, w których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. b) Zakres nowelizacji, w tym pozostałe zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. 3. Omówienie działu […]

więcej »
 

Sztuka skutecznego wpływania na klienta na rynku nieruchomości

31.05.2010 Wykładowca: Aleksander Binsztok Temat: „Sztuka skutecznego wpływania na klienta na rynku nieruchomości” Program szkolenia: 1. Cechy produktu – korzyści klienta, czyli jak uzmysłowić klientowi celowość dokonania zakupu nieruchomości? 2. Magia „koni trojańskich” w sprzedaży nieruchomości, czyli jak dzięki presupozycjom (założeniom lingwistycznym) wywoływać akceptację klienta? 3. Specjalistyczne techniki wywierania wpływu w procesie obrotu nieruchomościami, czyli jak wzbudzić zainteresowanie klienta […]

więcej »
 

Najem nieruchomości. Konstrukcja umowy. Rozliczenia podatkowe

03.02.2010 Wykładowca: Stella Brzeszczyńska Temat: „Najem nieruchomości. Konstrukcja umowy. Rozliczenia podatkowe” Program szkolenia: 1. Prawa i obowiązki wynajmującego. 2. Prawa i obowiązki najemcy. 3. Czynsz – wielkość, składniki, terminy płatności. 4. Rozliczenia mediów, kaucja. 5. Rozliczenia nakładów. 6. Dokumentacja kosztów. 7. Najem okazjonalny. 8. Składniki przychodów i kosztów. 9. Remonty. Ulepszenia. Przebudowa nieruchomości. 10. Ryczałt […]

więcej »
 

Zapisy w umowie pośrednictwa a realizacja prawa do wynagrodzenia pośrednika na tle orzecznictwa sądowego i praktyki sądowej

16.11.2009 Wykładowca: Ewa Maliszczak Temat: „Zapisy w umowie pośrednictwa a realizacja prawa do wynagrodzenia pośrednika na tle orzecznictwa sądowego i praktyki sądowej” Program szkolenia: 1. Stabilizacja zawodu pośrednika poprzez wprowadzone zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami 2. Istotne zapisy umowy pośrednictwa, a realizacja prawa pośrednika do wynagrodzenia 3. Przegląd aktualnego orzecznictwa w zakresie dochodzenia wynagrodzeń z […]

więcej »
 

Współwłasność – czyli co i jak sprzedawać

18.06.2009 Temat: ”Współwłasność – czyli co i jak sprzedawać” Program szkolenia: 1. Rodzaje współwłasności. 2. Powstanie współwłasności. 3. Charakter udziału we współwłasności. 4. Korzystanie ze współwłasności i pobieranie z niej pożytków. 5. Zarząd i podział kompetencji i uprawnień pomiędzy współwłaścicielami. 6. Jak poradzić sobie ze sprzedażą współwłasności. 7. Zniesienie współwłasności, a. podział fizyczny rzeczy, b. przyznanie […]

więcej »
 

Standardy zawodowe

16.12.2008 Wykładowca: Witold Czapla Temat: ”Standardy  zawodowe.” Program szkolenia: 1. Standardy zawodowe. 2. Praktyczne skutki zapisów w standardach. 3. Aktualne orzecznictwo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej a. podkomisja dla pośredników w obrocie nieruchomościami 4. Zmiany w orzecznictwie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w stosunku do ubiegłych lat. 8 godz. edukacyjnych nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 670  

więcej »
 

Podatki w obrocie nieruchomościami w roku 2009

27.11.2008 Wykładowca: Stella Brzeszczyńska Temat: ”Podatki w obrocie nieruchomościami w roku 2009” Program szkolenia: 1. Skutki podatkowe związane z zawarciem umowy. a. umowa przedwstępna, jej rozwiązanie b. umowa zawarta pod warunkiem c. umowa przenosząca własność i jej rozwiązanie d. odszkodowania, kary umowne 2. Prywatny obrót nieruchomościami. a. podstawowe reguły b. sprzedaż nieruchomości nabytej do końca […]

więcej »
 

Efektywna komunikacja podstawą komfortu w pracy z klientem

17.05.2008 Wykładowca: Lidia Świeboda-  Toborek Temat: „Efektywna komunikacja podstawą komfortu w pracy z klientem” Program szkolenia: 1. Profesjonalna obsługa klienta. 2. Efektywna komunikacja. 3. Asertywność. 4. Sztuka negocjacji. 5. Umiejętność prezentacji oferty.

więcej »
 

Lofty

27.03.2008 Wykładowca:  Zdzisława Ledzion-Trojanowska Temat: „Lofty” Program szkolenia: 1. procedura wydawania decyzji o zmianie sposbu użytkowania budynku 2. koncepcje architektoniczne przebudowy i adaptacji budynków przemysłowych do nowych funkcji 3. czynniki zwiększające szanse rynkowe powodzenia inwestycji oraz czynniki ryzyka 4. tematyka nowoczesnego zarządzania projektem inwestycyjnym

więcej »
 

Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami w świetle orzecznictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

11.10.2007 Wykładowca: Witold Czapla – przewodniczący KOZ Temat:  „Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami w świetle orzecznictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej „

więcej »
 

Gospodarka przestrzenna

22.06.2007 Wykładowca:  mgr inż. architekt Elżbieta Kmita Temat:  „Gospodarka przestrzenna” Program szkolenia: 1. Podstawa prawna: – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.03r. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy. 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 5. Prognozy rozwoju lokalnego i zarządzanie przestrzenią. 6. Zagospodarowanie przestrzenne […]

więcej »
 

Ocena przydatności nieruchomości do zbycia i możliwości ich wykorzystywania.

22.06.2007 Wykładowca:  Henryk Jędrzejewski Temat: „Ocena przydatności nieruchomości do zbycia i możliwości ich wykorzystywania.”

więcej »
 

Szkolenie

23.11.2006 Wykładowca: Zbigniew Kubiński Tematyka szkolenia: 1. Umowy o pośrednictwo. 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 3. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami – pośrednictwo 4. Doradztwo. Umowa o wykonywanie usług doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

więcej »
 

Szkolenie

08.12.2005 Wykładowca: Zbigniew Kubiński Tematyka szkolenia: 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego 2. Apostille 3. Umowy pośrednictwa 4. Elementy ochrony danych osobowych 5. Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące kwestii obrotu nieruchomościami 6. Alternatywne źródła zarabiania pieniędzy

więcej »