« powrót

 

16.12.2011 Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych i perswazyjnych w praktyce zawodowej rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami

16.12.2011

Wykładowca: dr Aleksander Binsztok
Temat: „Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych i perswazyjnych w praktyce zawodowej rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.”
Program szkolenia:
1. Podstawowe reguły wywierania wpływu na ludzi i ich odzwierciedlenie w pracy rzeczoznawców oraz pośredników i zarządców nieruchomości.
a) technika presupozycji (założeń) na rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w praktyce zawodowej rzeczoznawców,
b) Zastosowanie pozostałych wzorców lingwistycznych
2. Podstawowe założenia dotyczące prowadzenia negocjacji na rynku pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami, a także w procesie oszacowywania wartości nieruchomości
a) trudne pytania
b) wizualizacje
c) przekazywanie informacji klientowi oraz zbieranie od niego informacji
d) Asertywność w kontakcie z klientem
3. Elementy komunikacji niewerbalnej a wywieranie wpływu na klienta
a) Oczy – „zwierciadło duszy”
b) Prenegocjacje – ruch, proksemika i właściwa aranżacja przestrzeni negocjacji
c) Wybrane triki komunikacji niewerbalnej w procesie negocjacji
4. Specyficzne uwarunkowania dotyczące prowadzenia negocjacji na rynku pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami oraz w praktyce zawodowej rzeczoznawców
a) Emocje w negocjacjach, licytacjach i krypto-licytacjach
b) Zastosowanie wybranych techniki negocjacji ceny na rynku nieruchomości
5. Negocjowanie wobec silnej presji klienta
6. Klarowne przedstawianie korzyści klientowi
7. Typologia klienta
8 godzin edukacyjnych.

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 6215