Jak uzyskać licencję ?

Jak uzyskaćlicencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami ?

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości?

Uzyskanie licencji PFRN jest dobrowolne, dla osób, które:

przyjmą… na siebie obowią…zek stosowania Kodeks etyki posrednika i zarzadcy nieruchomosci – przyjety przez Rade Krajowa PFRN

1 . OSOBY Z PAуSTWOWĄ„ LICENCJĄ

Osoby, które posiadają… państwową… licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wydaną do 31.12.2013 rejestracji się bezpłatnie na stronie: [ https://rejestr.pfrn.pl/rejestracja ]

Przy rejestracji należy podać: imię i nazwisko, imiona rodziców, oraz  nr licencji państwowej i kliknąć SPRAWDŹ, system weryfikuje czy wprowadzone dane są poprawne.

Po pomyślnej weryfikacji prosimy o podanie aktualnego adresu email, na który otrzymacie Państwo link aktywujący Państwa konto w Rejestrze PFRN.

Po aktywacji konta, będziecie Państwo mogli uzupełnić wszystkie dane, które mogą być istotne dla klientów korzystających z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Każda osoba, która aktywuje konto będzie mogła pobrać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości gotową do wydruku.

2 . OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić stosowne dokumenty, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk, w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodowa.

3 . OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA lub ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu.
  • lub Osoby, które ukoćzyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu

Koszt egzaminu: 200,00 zł‚.

4 . NOWE OSOBY WCHODZĄCE DO ZAWODU:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz: Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami /Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

  • Złożyła egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożyła wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/ Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie:  https://rejestr.pfrn.pl/rejestracja

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomosci PFRN jest wydawania na czas określony, który mija po 3 latach od momentu jej nadania i będzie podlegała procedurze odnowienia.
Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):
50,00 zł‚ + VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
95,00 zł + VAT – osoby spoza PFRN