Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami / zarządca nieruchomości

 

KURS NA POŚREDNIKA – w systemie weekendowym – edycja 2017r.
KURS NA ZARZĄDCĘ – w systemie weekendowym – edycja 2017r.

KURS – POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Minimum programowe dla kursu: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” opracowane zostało na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonych przez CEPI.
  2. Program kursu obejmuje łącznie 60 godzin edukacyjnych: 37 godz. wykładów i 23 godz. ćwiczeń i jest zgodny z minimum programowym zatwierdzonym przez PFRN.
  3. Kurs kończy się egzaminem, który ma formę pisemną – testu. (koszt egzaminu 150 zł.)
  4. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin będą mogły uzyskać licencję „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN”

 

Kontakt:

mailowy: sekretariat@swietokrzyscyposrednicy.pl