« powrót

 

03.02.2010 Najem nieruchomości. Konstrukcja umowy. Rozliczenia podatkowe

03.02.2010

Wykładowca: Stella Brzeszczyńska
Temat: „Najem nieruchomości. Konstrukcja umowy. Rozliczenia podatkowe”
Program szkolenia:
1. Prawa i obowiązki wynajmującego.
2. Prawa i obowiązki najemcy.
3. Czynsz – wielkość, składniki, terminy płatności.
4. Rozliczenia mediów, kaucja.
5. Rozliczenia nakładów.
6. Dokumentacja kosztów.
7. Najem okazjonalny.
8. Składniki przychodów i kosztów.
9. Remonty. Ulepszenia. Przebudowa nieruchomości.
10. Ryczałt po zmianach.
11. Podatek VAT:
a) podstawa opodatkowania, obowiazek podatkowy,
b) rozliczenie czynszu, remonty, media,
c) rozliczenia przy współwłasności, faktury.
12. Podatek od nieruchomości.
8 godz. edukacyjnych.

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 2594