O stowarzyszeniu

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ( ŚSPON ) zostało utworzone w marcu 1997r przez 17–stu pośredników w obrocie nieruchomościami z Kielc i woj. świętokrzyskiego. Jest organizacją zawodową skupiającą licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Jako jedno z 17 –stu krajowych stowarzyszeń należy do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Do głównych celów Stowarzyszenia należy wzmacnianie i promowanie wizerunku pośrednika, reprezentowanie jego interesów jako Członka Stowarzyszenia, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, promowanie korzystania z usług pośredników, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych i integracja środowiska branży nieruchomościami. Przynależność do Stowarzyszenia przyczynia się do postrzegania członków stowarzyszenia jako kompetentnych i profesjonalnych partnerów.

ŚSPON systematycznie organizuje szkolenia oraz warsztaty zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia. 

W celu integracji środowiska zawodowego organizowane są także cykliczne imprezy integracyjne dla członków Stowarzyszenia.

Od 2017r do ŚSPON mogą także wstępować Zarządcy nieruchomości.

Aktualnie ŚSPON zrzesza 12-stu Członków.