O stowarzyszeniu

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (w skrócie ŚSPON)

Funkcjonuje od marca 1997 roku.

Aktualnie zrzesza 9 pośredników.

Celem stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pośredników oraz czuwanie nad odpowiednim poziomem fachowym i etycznym świadczonych przez nich usług. Wypracowywane zasady współpracy pomiędzy pośrednikami, usprawniają i przyspieszają realizację zleceń usługobiorców.