« powrót

 

18.04.2011 Ochrona danych osobowych

18.04.2011

Wykładowca: Łukasz Pietruk
Temat: „Ochrona danych osobowych”
Program szkolenia:
1. Czym są dane osobowe? Co to jest zbiór danych?
2. Czym jest przetwarzanie danych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane.
4. Administratorzy danych.
5. Warsztaty – Rejestracja zbiorów. Zasady związane z ochroną zbiorów danych osobowych.
6.  Odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie.
7.  Warsztaty – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, min. omówienie podstawowych        wniosków, powiadomień, sprzeciwów – praca na dokumentach. 

8 godzin edukacyjnych

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 4943