« powrót

 

27.11.2008 Podatki w obrocie nieruchomościami w roku 2009

27.11.2008

Wykładowca: Stella Brzeszczyńska

Temat: ”Podatki w obrocie nieruchomościami w roku 2009”
Program szkolenia:
1. Skutki podatkowe związane z zawarciem umowy.
a. umowa przedwstępna, jej rozwiązanie
b. umowa zawarta pod warunkiem
c. umowa przenosząca własność i jej rozwiązanie
d. odszkodowania, kary umowne
2. Prywatny obrót nieruchomościami.
a. podstawowe reguły
b. sprzedaż nieruchomości nabytej do końca roku 2006
c. sprzedaż nieruchomości nabytej od 1.1.2007 do 31.12.2008
d. sprzedaż nieruchomości nabytej od 1.1.2009 r.
3. Zakup i sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej – przychody, koszty podatkowe, wyłączenia od podatku.
4. Zakup i sprzedaż udziałów w spółce nieruchomościowej.
5. Obrót nieruchomościami a VAT.
6. Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości.
a. podatek dochodowy od osób fizycznych
b. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
c. podatek VAT
7. Podatek od spadków i darowizn.
a. zakres opodatkowania
b. zasady obliczania podatku
c. zwolnienia dla najbliższej rodziny
d. pozostałe ulgi i zwolnienia
8 godz. edukacyjnych

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 605