Akty Prawne

1. Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników w obrocie Nieruchomościami ppkt ppkt i Zarządców
Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości