« powrót

 

19.11.2012 Psychologia sprzedaży usługi pośrednictwa na wyłączność, czyli sztuka pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości

19.11.2012

Wykładowca: Grażyna Białopiotrowicz
Temat: „Psychologia sprzedaży usługi pośrednictwa na wyłączność, czyli sztuka pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości”

Program:
1.Sztuka nawiązywania kontaktu z potencjalnym Klientem i budowanie relacji.
2.Jak pokonać opór osoby nie zainteresowanej współpracą z Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami?
3.Zasady pozyskiwania i nawiązywania kontaktu z nowym Klientem.
4.Co to jest sprzedaż usługi pośrednictwa?
5.W jaki sposób dostosować sposób prowadzenia rozmowy do sposobu komunikowania się Klienta?

Nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 7465