« powrót

 

01.10.2012 Rynek nieruchomości a kryzys – czyli jak skutecznie sprzedawać w okresie spowolnienia gospodarczego

01.10.2012

Wykładowca: Urszula Słowik
Temat: „Rynek nieruchomości a kryzys – czyli jak skutecznie sprzedawać w okresie spowolnienia gospodarczego.”

Program:

1.Ocena pozycji rynkowej firmy działającej na rynku nieruchomości w okresie spowolnienia gospodarczego.
2.Analiza i badania jako wyznacznik kierunku zmian.
3.Metody i techniki sprzedaży dostosowane do zmian popytu i podaży.
4.Rozwiązania prawne i narzędzia marketingowe stosowane w okresie kryzysu na rynku nieruchomości.

Nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 7220