« powrót

 

08.11.2005 Szkolenie

08.12.2005

Wykładowca: Zbigniew Kubiński

Tematyka szkolenia:

1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

2. Apostille

3. Umowy pośrednictwa

4. Elementy ochrony danych osobowych

5. Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące kwestii obrotu nieruchomościami

6. Alternatywne źródła zarabiania pieniędzy