« powrót

 

31.05.2010 Sztuka skutecznego wpływania na klienta na rynku nieruchomości

31.05.2010

Wykładowca: Aleksander Binsztok
Temat: „Sztuka skutecznego wpływania na klienta na rynku nieruchomości”
Program szkolenia:
1. Cechy produktu – korzyści klienta, czyli jak uzmysłowić klientowi celowość dokonania zakupu
nieruchomości?
2. Magia „koni trojańskich” w sprzedaży nieruchomości, czyli jak dzięki presupozycjom (założeniom
lingwistycznym) wywoływać akceptację klienta?
3. Specjalistyczne techniki wywierania wpływu w procesie obrotu nieruchomościami, czyli jak
wzbudzić zainteresowanie klienta i skłonić go do rozmowy nt. nabycia nieruchomości?
4. Mowa ciała”, czyli jak z gestów, mimiki i ruchów ciała wyczytać nastawienie klienta? Jak
obserwując „gesty kłamstwa” rozpoznać prawdziwe intencje klienta?
8 godz. edukacyjnych.

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 3242