« powrót

 

18.06.2009 Współwłasność – czyli co i jak sprzedawać

18.06.2009
Temat: ”Współwłasność – czyli co i jak sprzedawać”
Program szkolenia:
1. Rodzaje współwłasności.
2. Powstanie współwłasności.
3. Charakter udziału we współwłasności.
4. Korzystanie ze współwłasności i pobieranie z niej pożytków.
5. Zarząd i podział kompetencji i uprawnień pomiędzy współwłaścicielami.
6. Jak poradzić sobie ze sprzedażą współwłasności.
7. Zniesienie współwłasności,
a. podział fizyczny rzeczy,
b. przyznanie rzeczy jednemu współwłaścicielowi,
c. umowne zniesienie współwłasności,
d. sądowe zniesienie współwłasności,
e. sprzedaż publiczna
6,67 godz. edukacyjnych

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 1366