« powrót

 

09.06.2015 XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

09.06.2015

22-23 maja 2015r. w Warszawie odbył się XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Hasło XX Kongresu PFRN i całego rocznicowego roku brzmi PROFESJONALNI OD 20 LAT. To zdanie powinno byc‡ też lejtmotywem usług ś›wiadczonych przez poś›redników i zarządzającymi nieruchomościami, w szczególności po deregulacji zawodów. Stał‚e podnoszenie kwalifikacji, śledzenie zmian w przepisach prawnych, samokształ‚cenie oraz stosowanie nowych narzę™dzi są… i bę™dą… koniecznością€. Powiedział‚ €“ Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Podczas Kongresu symbolicznymi medalami XX-lecia uhonorowano osoby,które swoim zaangażowaniem i pracą… przyczynił‚y się™ do tworzenia profesjonalnego wizerunku Poś›rednika na rynku nieruchomości. Medale są… również wyrazem uznania ś›rodowiska zawodowego.

Trzech członków  ŚšSPON zostało uhonorowanych medalami XX-lecia:
Maria Jolanta Kostrzewa
Barbara Wołsniczka
Marek Gąca

Dodatkowo Czł‚onkowie Kapituł‚y Zł‚otej Odznaki przyznali Wyróżnienie Basi Wołsniczce za specjalne zaangażowanie i swój wieloletni wkł‚ad w działalność ŚšSPON oraz współpraca™ naszego Stowarzyszenia z PFRN.