« powrót

 

19.02.2013 ZACHĘCAMY DO CZŁONKOSTWA W ŚšSPON

19.02.2013

ZACHʘCAMY DO CZŁONKOSTWA W ŚšWIʘTOKRZYSKIM STOWARZYSZENIU POŚREDNIKӓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚšCIAMI.

Jesteś›my stowarzyszeniem zrzeszonym w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoś›ci, dzię™ki przynależności do naszego Stowarzyszenia poś›rednik zyskuje dostę™p do bogatej oferty szkoleniowej na preferencyjnych warunkach, ponad to ma możliwość‡ pracy w systemie MLS i€“ ŚšSPON oraz ogólnopolskim portalu Fagora.pl. Naszym glównym celem jest integracja s›rodowiska w tak trudnym czasie oraz dbanie o dobro klienta, poprzez walkę o utrzymanie wysokiego poziomu kwalifikacji i standardów zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomoś›ciami.
Do gł‚ównych celów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoś›ci należy wzmacnianie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomoś›ciami jako czł‚onka profesjonalnej grupy zawodowej, kontrola przestrzegania standardów, wzmacnianie współ‚pracy mię™dzy czł‚onkami Stowarzyszenia, integracja ś›rodowiska poś›redników, a także stał‚e podnoszenie ich kwalifikacji.
Zachę™camy do czynnego udział‚u w spotkaniach branżowych, które są organizowane zarówno przez Stowarzyszenia jak i przez Polską Federację Rynku Nieruchomoś›ci. Oprócz waloru edukacyjnego takich spotkań„, nieoceniona jest możliwość‡ spotkań z kolegami z branżny, wymiany doś›wiadczeń jak również podejmowania współ‚pracy.