Zarząd

Igor Hawryszko – Prezes Zarządu

Maria Jolanta Kostrzewa – Członek Zarządu

Wojciech Rusin – Członek Zarządu