Zarząd

Maria Werpachowska – Prezes Zarządu

Maria Jolanta Kostrzewa – Członek Zarządu

Wojciech Rusin – Członek Zarządu