« powrót

 

12.02.2012 Został‚ wybrany prezydent elekt PFRN.

12.02.2012

Na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoś›ci w dniu 12.X.br. został‚ wybrany Prezydent Elekt PFRN nastę™pują…cym stosunkiem głosów:

Hardek Leszek – 25 głosów
Kuc Wojciech – 17 głosów