Zostań Członkiem ŚSPON

 


Jak przystąpić do Stowarzyszenia?!

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, może być każdy osoba fizyczna prowadząca działalność zawodową  w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej, która uzyska rekomendację 2 członków Stowarzyszenia (zgodnie z art.§.12 statutu ŚSPON).

  2. Do wniosku należy dołączyć kopie: świadectwa / certyfikatu nadania licencji zawodowej oraz certyfikatu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej DRUK Deklaracji przystąpienia do ŚSPON: Deklaracja przystąpienia do ŚSPON

Z pewnością pośrednicy zrzeszeni w ŚSPON reprezentują na lokalnym rynku nieruchomości najwyższy poziom świadczonych usług.